Gyt att se dig

Gyt är en icke-kommersiell och småskalig portal som tillhandahåller verktyg för den sociala webben.

Fokus ligger på enkelhet och personlig service. Ambitionen är att röja undan allt tekniskt krångel för deltagarna så att de får tid med det som är viktigt.

Eftersom Gyt drivs som fritidsverksamhet och utan ekonomiska intressen, så är vi selektiva med vilka som får ta del av tjänsterna. Det innebär att du som är intresserad av att ha det gyt med Gyt får skicka en förfrågan till vår administratör. Det kan du göra med vårt kontaktformulär.

Gyt på Facebook handlar inte om Gyt.se, utan om sådant som är gyt.